Strefa Klienta

Logowanie

Zaloguj się do swojego konta, aby sprawdzić swoje naprawy.

Zaloguj

Rejestracja

Zarejestruj się, aby w łatwy sposób zgłaszać naprawy.

Zarejestruj
MENUmenu

Regulamin

REGULAMIN SERWISU

1. Poniższe postanowienia obowiązują w stosunkach pomiędzy Zleceniodawcą a RYWAL-RHC Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Chełmżyńska 180, 04-464 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 951-19-98-317 REGON: 017180279 KRS: 37174 (zwaną dalej: „RYWAL-RHC”) w zakresie świadczonych przez RYWAL-RHC usług serwisowych sprzętu spawalniczego i elektronarzędzi.

2. System zgłoszeń serwisowych dotyczy 3 obszarów zgłoszeń
a) Naprawa uchwytów spawalniczych
b) Wykonywanie uchwytów TIG, wg konfiguracji Klienta
c) Naprawa urządzeń spawalniczych i innych wybranych elektronarzędzi

3. Procedura zgłaszania naprawy:
- na stronie głównej wybieramy stosowny przycisk akcji, np.: „Chcę naprawić uchwyt spawalniczy”
- przechodzimy do formularza zgłoszeniowego
- wypełniamy pola formularza niezbędne do realizacji zgłoszenia (formularz będzie informował, które pola należy wypełnić i dlaczego te informacje są nam potrzebne)
- po wypełnieniu formularza, akceptacji regulaminu wysyłamy zgłoszenie.

4. Zgłoszenie naprawy serwisowej przez formularze zgłoszeniowe, nie stanowi rozpoczęcia naprawy. Zgłoszenie serwisowe kierowane jest do wydzielonej jednostki serwisowej, która podejmuje decyzję odnośnie możliwości podjęcia naprawy i jej szacunkowego kosztu. Jednocześnie obliguje RYWAL-RHC do podjęcia kontaktu w celu ustalenia sposobu dostarczenia uszkodzonego urządzenia lub uchwytu do jednostki serwisowej w celu dokładnej diagnozy przyczyn awarii, określenia dokładnego kosztu naprawy oraz sposobu odbioru z naprawy.

4. Diagnoza i wycena kosztów naprawy.
Wysyłając urządzenie lub uchwyt do wyceny naprawy, Klient wyraża zgodę na odpłatne zdiagnozowanie problemu. Po dostarczeniu urządzenia lub uchwytu do jednostki serwisowej ustalonej podczas kontaktu z Klientem, jednostka serwisowa dokona diagnozy problemu i przedstawi Klientowi do akceptacji koszty naprawy.

5. Naprawa.
W przypadku akceptacji kosztów naprawy urządzenia lub uchwytu, Klient nie będzie obciążany kosztami diagnozy.
W zależności od złożoności problemu lub czasu oczekiwania na części zamienne jednostka serwisowa określi przewidywany czas naprawy.

5. Odstąpienie od naprawy.
W przypadku odstąpienia od naprawy Klient ponosi koszt diagnozy urządzenia lub uchwytu oraz zobowiązany jest pokryć koszt transportu do Klienta. (Nie dotyczy w przypadku odbioru osobistego z serwisu).
W przypadku odstąpienia od naprawy uchwytu spawalniczego, ze względu na specyfikę diagnozy, Klient otrzyma uchwyt spawalniczy rozłożony na części.
Klient może odstąpić od naprawy i zrezygnować z odbioru uchwytu spawalniczego, wówczas uchwyt zostanie zutylizowany w jednostce serwisowej, a Klient obciążony wyłącznie kosztem diagnozy.

6. Zwrot z naprawy.
Klient zobowiązany jest do osobistego odbioru urządzenia z naprawy w terminie do 14 dni roboczych, chyba, że warunki odbioru zostały zdefiniowane inaczej wzleceniu serwisowym ustalanym z Klientem i przez niego akceptowanym.

7. Cennik.
Diagnoza uchwytu spawalniczego - 50 zł netto
Diagnoza urządzenia spawalniczego – 50 zł netto
Inne usługi, na zapytanie.

8. Regulamin wchodzi w życie 5 czerwca 2018 r.