POLSKI | ENGLISH
MENUmenu

Pakiet "BEZPIECZEŃSTWO"

W nawiązaniu do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych, które nakłada na użytkowników obowiązki:

  • posiadania przez użytkowane urządzenia spawalnicze certyfikatu zgodności z obowiązującymi normami;
  • dokonywania przeglądów urządzeń pod kątem bezpieczeństwa osób obsługujących;
  • prowadzenia rejestru przeglądów urządzenia.

Proponujemy Państwu Pakiet Serwisowy „BEZPIECZEŃSTWO”, gwarantujący eksploatację urządzeń spawalniczych zgodnie z wymogami przepisów. W skład pakietu wchodzi gruntowny przegląd urządzenia oraz kompletacja wymaganej dokumentacji.

Jednocześnie proponujemy zawarcie umowy na stałe serwisowanie urządzeń spawalniczych, w ramach której pakiet serwisowy „BEZPIECZEŃSTWO” oferujemy bezpłatnie. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt telefoniczny z najbliższym serwisem naszej grupy.

Walidacja urządzeń i pomiary bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo w spawalnictwie: Pomiar bezpieczeństwa i walidacja urządzeń

W dziedzinie spawalnictwa bezpieczeństwo i skuteczność działania urządzeń spawalniczych są kluczowe. Nasza firma, dzięki doświadczonym ekspertom oraz wysokiej jakości wzorcowanym miernikom bezpieczeństwa i walidatorom renomowanej marki, oferuje kompleksowe usługi pomiarów bezpieczeństwa i walidacji, dostosowane do różnych typów i producentów urządzeń.

Pomiary bezpieczeństwa urządzeń spawalniczych

Pomiary bezpieczeństwa są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i prawidłowego funkcjonowania urządzeń. Wykonywane są zgodnie z normą PN-EN 60974-4 "Sprzęt do spawania łukowego – Część 4: Kontrola okresowa i badanie". Kontrola ta obejmuje sprawdzanie parametrów spawalniczych oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych. Należy ją przeprowadzać co najmniej raz na 12 miesięcy.

Walidacja urządzeń spawalniczych

Walidacja urządzeń spawalniczych jest niezbędnym procesem, szczególnie dla producentów konstrukcji stalowych i aluminiowych w budownictwie oraz w produkcji elementów do transportu cargo. Proces ten oparty jest na normach PN-EN IEC 60974-14 "Sprzęt do spawania łukowego – Część 14: Wzorcowanie, walidacja i badania powtarzalności", oraz PN-EN ISO 17662 "Spawanie - Wzorcowanie, sprawdzanie i walidacja sprzętu używanego do spawania oraz czynności pomocnicze".

Walidacja ma na celu zapewnienie powtarzalności jakości procesu spawania, co jest kluczowe dla utrzymania wysokich standardów w branży. Urządzenia spawalnicze powinny być walidowane co najmniej raz w roku, z możliwością częstszych walidacji w przypadku wystąpienia nieprawidłowości lub zaleceń producenta.

Usługi Serwisowe RYWAL-RHC

Nasi eksperci podczas przeglądu dokonują niezbędnych pomiarów, identyfikują ewentualne nieprawidłowości i przeprowadzają naprawy. Zgodnie z Kodeksem Pracy, właściciel urządzeń ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczne użytkowanie maszyn. Zlecając profesjonalistom pomiary bezpieczeństwa i walidację, unikasz potencjalnych konsekwencji prawnych oraz masz pewność co do bezpieczeństwa Twoich pracowników.

Korzyści z pomiarów bezpieczeństwa i walidacji

Zlecając pomiary bezpieczeństwa i walidację, nie tylko przestrzegasz przepisów, ale także minimalizujesz ryzyko wypadków przy pracy. Otrzymujesz kompletny, zgodny z przepisami protokół, który potwierdza spełnienie norm bezpieczeństwa. Systematyczny nadzór nad urządzeniami spawalniczymi pozwala unikać kosztów związanych z ewentualnymi mandatami czy odszkodowaniami w przypadku wypadku.

Inwestycja w regularne przeglądy i walidacje urządzeń spawalniczych to nie tylko obowiązek, ale również kluczowy krok w utrzymaniu bezpieczeństwa i konkurencyjnym funkcjonowaniu w branży spawalniczej. Nasza firma wykonuje te usługi, posiadając doświadczonych serwisantów oraz najnowsze urządzenia pomiarowe.